Koncernen

Koncernledning

  

Björn Blomqvist, VD Rederiaktiebolaget Eckerö 

 

Bo-Gustav Donning, Direktör, drift

 

Lasse Karlsson, Personaldirektör

 

 

Robin Weiss, IT och systemdirektör 

 

 

Marko Tulus, CFO/Ekonomidireklör  

 

Tomas Karlsson, VD Eckerö Linjen Ab  

 

 

Jari Sorvettula, VD Eckerö Shipping Ab Ltd

 

Taru Keronen, VD Eckerö Line Ab Oy