Koncernen

De 20 största ägarna

  

20 största ägarna per 30.12.2022

 

 

Ägare Antal aktier  % av aktier
1. Viking Line Abp 345.607  17,23
2. Rederi Ab Skärgårdstrafik 228.835
 11,41
3. Mansén Linnea
169.967  8,47
4. Mansén Hans  55.706   2,78
5.  Karlsson Malena  49.806
 2,48
6. Mansen-Hillar Marika  47.806
 2,38
7.  Fyrvall-Ahtola Ann-Marie
 30.000  1,50
8.  Sjöblom Nils  26.000  1,30
9.  Rosenqvist Gun  19.084  0,95
10.  Ekblom Bengt  15.000  0,75
11. OY M J Wahlström Partners Ab  15.000  0,75
12.  Carlsson Sven-Eric  14.703  0,73
13.  Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas  14.600  0,73
14.  Rosenqvist Victoria  11.550  0,58
15.  Sjöblom Ann-Mari Dödsbo  11.200  0,56
16.  Fällman Per-Anders    9.060  0,45
17. MT Casino Ab    9.053  0,45
18.  Salonen Jari    8.197  0,41
19. Granlid Leif    7.367  0,37
20. Munne Jani    7.169  0,36