Koncernen

Säkerhets- och miljöpolicy

 

Eckerökoncernens säkerhets- och miljöpolicy är att vi ska bedriva person- och lasttrafik med dess tillhörande verksamheter på ett säkert och miljövärnande sätt. Vi ska sträva till att förebygga alla identifierade risker med väl anpassade arbetsrutiner i enlighet med internationella och nationella lagar, förordningar och andra krav för skyddande av människoliv, egendom, last och miljö.

Eckerökoncernen ska vara en pålitlig arbetsgivare där trivsel och ömsesidigt ansvar är i fokus. Genom att använda våra resurser såsom personal, tid, materiel, leverantörstjänster och pengar, på ett effektivt sätt, ska vår ekonomiska konkurrensförmåga bibehållas samtidigt som vi tillsammans värnar om en hållbar utveckling, ständig förbättring, hög säkerhet och minsta möjliga miljöpåverkan.