Koncernen

Rederi AB Eckerö installerar landströmsanslutning med kringutrustning ombord på fartyget m/s Finlandia

 

Projektet är en del av Twin Port III, som blivit beviljat EU stöd från ‘’European Commission Innovation and Networks Executive Agency’’ (INEA).

Projekt genomförs i samarbete med:

·        Port of Tallin (Lead Partner)

·        Port of Helsinki

·        Rederiaktiebolaget Eckerö

·        AS Tallink Group

·        City of Helsinki

·        Viking Line ABP

 

 

För mera information om projektet, vänligen besök följande länk: Port of Tallinn