Koncernen

Miljö - Eckerökoncernen

 

ISO 14001 certifikat

Rederiaktiebolaget Eckerö inklusive dotterbolagen Eckerö Linjen, Eckerö Line och Eckerö Shipping. är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015 standarden. Certifieringen omfattar både land- och fartygsverksamheterna. Naturligtvis bedriver vi verksamheterna enligt gällande miljölagstiftning och certifieringen är en garanti för att vi utför kontinuerliga miljöförbättringar.

Dotterbolaget Williams Buss har som första bussbolag i Finland erhållit bevis för miljö- och energiansvarigt bussbolag som överensstämmer med ISO 14 001.

ISM-code

Eckerökoncernens organisation och fartyg är certifierade enligt ISM - koden. ISM - koden är ett dokumenterat säkerhets- och miljösystem för att säkerställa att alla inom organisationen fungerar såsom man kommit överens om i säkerhets- och miljöfrågor. Certifieringen förutsätter att vi bl.a. tar ansvar för verksamhetens miljöpåverkan och att vi följer direktiv, regler och lagstiftning.

Minimal miljöpåverkan

Vårt mål är att minimera vår miljöpåverkan och vi arbetar ständigt med att utveckla nya metoder för omhändertagande av utsläpp och restprodukter från vårt fartyg och övriga verksamheter.

Avsikten med Eckerökoncernens miljöarbete är att det skall vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Var och en inom organisationen har ett ansvar att aktivt följa och utveckla de uppsatta målen.

Personal

Alla engageras i miljöarbetet och ansvarar för miljön på sin arbetsplats. En viktig del i den obligatoriska utbildningen för nyanställd personal är på vilket sätt restprodukter skall behandlas just på deras arbetsplats. All personal får fortlöpande utbildning i miljöarbetet.