Finansiell information

Finansiell information

 

Årsredovisning 2020

Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2020-30.06.2020  

Årsredovisning 2019

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2019 - 31.12.2019 
Bokslutskommuniké 2019 
Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2019-30.06.2019    

Årsredovisning 2018

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2018 - 31.12.2018 
Bokslutskommuniké 2018 
Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2018-30.06.2018    

Årsredovisning 2017

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2017 - 31.12.2017 
Bokslutskommuniké 2017 
Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2017-30.06.2017  

Årsredovisning 2016

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2016 - 31.12.2016 
Bokslutskommuniké 2016 
Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2016-30.06.2016 

Tidigare års redovisningar  

 

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2015 - 31.12.2015

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2014 - 31.12.2014

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2013 - 31.12.2013

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2012 - 31.12.2012

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2011 - 31.12.2011

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2010 - 31.12.2010

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2009 - 31.12.2009

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2008 - 31.12.2008

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.2.2007 - 31.12.2007

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.2.2006 - 31.1.2007

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.2.2005 - 31.1.2006 

 

Dokumenten öppnas som PDF i Acrobat Reader.
Om du inte har programmet kan du ladda ner det fritt här