Finansiell information

Finansiell information

 

Dokument för börsnotering av obligationslån

Eckerö - Registration document
Eckerö - Securities Note

Årsredovisning 2022

Ekonomisk översikt för perioden 01.07.2022 - 30.09.2022

Ekonomisk översikt för perioden 01.04.2022 - 30.06.2022
Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2022 - 31.03.2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2021 - 31.12.2021
Bokslutskommuniké 2021
Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2021-30.06.2021 

Årsredovisning 2020

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2020 - 31.12.2020 
Bokslutskommuniké 2020 
Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2020-30.06.2020 

Årsredovisning 2019

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2019 - 31.12.2019 
Bokslutskommuniké 2019 
Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2019-30.06.2019    

Årsredovisning 2018

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2018 - 31.12.2018 
Bokslutskommuniké 2018 
Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2018-30.06.2018    

Årsredovisning 2017

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2017 - 31.12.2017 
Bokslutskommuniké 2017 
Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2017-30.06.2017  

Årsredovisning 2016

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2016 - 31.12.2016 
Bokslutskommuniké 2016 
Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2016-30.06.2016 

Tidigare års redovisningar  

 

Dokumenten öppnas som PDF i Acrobat Reader.
Om du inte har programmet kan du ladda ner det fritt här