Finansiell information

Finansiell information

 

Årsredovisning 2018

Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2018-30.06.2018    

Årsredovisning 2017

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2017 - 31.12.2017 
Bokslutskommuniké 2017 
Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2017-30.06.2017  

Årsredovisning 2016

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2016 - 31.12.2016 
Bokslutskommuniké 2016 
Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2016-30.06.2016 

Årsredovisning 2015

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2015 - 31.12.2015 
Bokslutskommuniké 2015 
Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2015-30.06.2015  

Årsredovisning 2014

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2014 - 31.12.2014
Bokslutskommuniké 2014
Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2014-30.06.2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2013 - 31.12.2013
Bokslutskommuniké 2013
Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2013-30.06.2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2012 - 31.12.2012
Bokslutskommuniké 2012
Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2012-30.06.2012

Årsredovisning 2011    

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2011 - 31.12.2011 (utskriftsvänlig version)
Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2011 - 31.12.2011
Bokslutskommuniké 2011 
Ekonomisk översikt för perioden 01.01.2011-30.06.2011   

Tidigare års redovisningar 

Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2010-31.12.2010
Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2009-31.12.2009
Årsredovisning för verksamhetsåret 1.1.2008-31.12.2008
Årsredovisning för verksamhetsåret 1.2.2007-31.12.2007
Årsredovisning för verksamhetsåret 1.2.2006-31.1.2007
Årsredovisning för verksamhetsåret 1.2.2005-31.1.2006

 

Dokumenten öppnas som PDF i Acrobat Reader.
Om du inte har programmet kan du ladda ner det fritt här