Ägarinfo

Ägarinfo

 

Antalet aktieägare i Rederiaktiebolaget Eckerö är 10 672 st per 30.11.2018