Ägarinfo

Ägarinfo

 

Antalet aktieägare i Rederiaktiebolaget Eckerö är 9 929 st per 29.1.2021.