Ägarinfo

Ägarinfo

 

Antalet aktieägare i Rederiaktiebolaget Eckerö är 10 584 st per 1.2.2019.