Koncernen

Koncernen 

 

Rederiaktiebolaget Eckerö grundades den 2 mars 1961 och är moderbolag i Eckerökoncernen som består av fyra affärsområden.

Koncernen bedriver passagerar- och bilfärjetrafik på Ålands hav i Eckerö Linjen och på Finska viken i Eckerö Line samt sköter transporter för exportindustrin mellan Finland/Sverige och kontinenten i Eckerö Shipping.

Totalt ingår 7 fartyg i flottan. Koncernen bedriver även busstrafik på Åland i Williams Buss.

Eckerökoncernen har i dag cirka 900 anställda. Under år 2021 uppgick årsomsättningen till ca 123 miljoner euro och koncernen transporterade ca 1,4 miljoner passagerare och ca 166 000 fraktenheter på de egna linjerna.