Koncernen

Styrelsen för Rederiaktiebolaget Eckerö


Vid bolagsstämman den 26 april 2022 omvaldes till ordinarie styrelsemedlemmar; Björn Blomqvist, Åsa Dahlman, Marika Mansén-Hillar, Carina Sunding, Bernt Bergman och Jukka Suominen. Pavlos Ylinen nyvaldes till ordinarie styrelsemedlem. Vid det konstituerande styrelsemötet samma dag omvaldes Marika Mansén-Hillar till ordförande och Bernt Bergman till vice ordförande.Styrelsemedlemmar: 

 

 

Marika Mansén-Hillar, Rederi AB Skärgårdstrafik, född 1967
Styrelsesuppleant 1994-1999, ordinarie styrelsemedlem 2000-  

 

 

Bernt Bergman, Maskinmästare, institutsofficer, född 1961 Ordinarie styrelsemedlem 2020- 

 

Pavlos Ylinen, VD och grundare Datafisher Oy. MsC Shipping, Trade and Finance, Pol. Mag., född 1968
Ordinarie styrelsemedlem 2022-  

 

 

Åsa Dahlman, politices magister, född 1978. Ordinarie styrelsemedlem 2015-

 Jukka Suominen, diplomingenjör, ekonom, född 1947. Ordinarie styrelsemedlem 2006-2018, 2020-. Styrelseordförande 2006-2018 

 

Carina Sunding,  VD för 4good AB, född 1967
Ordinarie styrelsemedlem 2011-

 

Björn Blomqvist, ekonomie magister, VD för Rederiaktiebolaget Eckerö, född 1969
Ordinarie styrelsemedlem 2014-