Pressmeddelanden

Algots Varv Ab kallar till samarbetsförhandlingar

Tuesday 10 July 2007
 Algots Varv Ab har idag kallat till samarbetsförhandlingar med personalen vid Algots Varv

På grund av långvaraiga svårigheter med att få verksamheten lönsam övervägern Algots Varv Ab en nedläggning av verksamheten. Eftersom samtliga arbetstagare kommer att beröras av en sådan åtgärd och sannolikt sägas upp på grund av ekonomiska och produktionstekniska orsaker kommer samarbetsförhandlingar att inledas.

Samarbetsförhandlingarna förväntas inledas den 17 juli och beräknas pågå en månad.

- Det är mycket tråkigt att inleda en process mot nedläggning men varvsrörelsen har kontinuerligt varit förlustbringande. Vi är öppna för förslag men måste nog inse att det mest sannolika scenariot är nedläggning, säger Rederi Ab Eckerös VD Björn Blomqvist.

Rederi Ab Eckerö

Björn Blomqvist

VD

 

Tilläggsuppgifter ger Björn Blomqvist på telefon 28301 » Försäljning av fastigheten på Östra Esplanadgatan 7 (11 November 2008)

» Ekonomisk översikt 1.1 - 30.6.2008 (28 August 2008)

» Brage Jansson VD i Birka Line (29 May 2008)

» Föravtal om försäljning av Algots Varv är tecknat (16 April 2008)

» Bokslutskommuniké 2007 (20 March 2008)

» Pressmeddelande 18.01.2008 (18 January 2008)

» Anbudets slutliga resultat ( 7 December 2007)

» Preliminärt resultat av Eckerös offentliga köpeanbud på aktierna i Birka ( 3 December 2007)

» Rederiaktiebolaget Eckerö överstiger 90 % i Birka Line Abp (22 November 2007)

» Birka Lines styrelse rekommenderar att aktieägarna accepterar Eckerös offentliga köpeanbud (15 November 2007)

» M/S Roslagen är såld (14 November 2007)

» Nytt offentligt köpeanbud på de återstående aktierna ( 8 November 2007)

» David Lindström Eckerö Line Ab Oy:s nya VD (31 October 2007)

» Pressmeddelande 31.10.2007 (31 October 2007)

» Aktieemissionens preliminära resultat (24 October 2007)

» Emission ( 1 October 2007)

» Försäljning av M/S Roslagen (27 September 2007)

» Samarbetsförhandlingarna är slutförda (20 August 2007)

» VD Anders Lundhs anställning avslutas (18 July 2007)

» Algots Varv Ab kallar till samarbetsförhandlingar (10 July 2007)

» Anbudets slutliga resultat (28 May 2007)

» MS Roslagen avyttras (25 May 2007)

» Passagerarstatistik -06 ( 3 April 2007)