Pressmeddelanden

Anbudets slutliga resultat

Monday 28 May 2007
Rederiaktiebolaget Eckerö fullföljer sitt offentliga köpeanbud på aktierna i Birka Line Abp - Anbudets slutliga resultat

Anbudstiden i Rederiaktiebolaget Eckerös ("Eckerö") offentliga köpeanbud på alla aktier i Birka Line Abp ("Birka Line") löpte ut 23.05.2007. Enligt det slutliga resultatet har anbudet vid utgången av anbudstiden godkänts av aktieägare vars aktieinnehav tillsammans med aktier som redan ägs av Eckerö representerar 57,9 procent av aktierna och 50,2 procent av rösterna i Birka Line.

Eckerö har beslutat att fullfölja anbudet i förhållande till de aktieägare som godkänt anbudet. Därmed har Eckerö beslutat avstå från det så kallade 90-procents-fullföljande-villkoret som inte uppfyllts. Aktieköpen genomförs uppskattningsvis 28.05.2007. Clearingen av aktieköpen och betalningen av anbudsvederlaget sker den tredje (3) bankdagen efter aktieköpen, d.v.s.  uppskattningsvis 31.05.2007 i enlighet med köpeanbudets villkor.

Genom fuillföljandet av anbudet blir Birka Line ett dotterbolag till Eckerö, vilket i praktiken innebär att Birka Line från och med den 1.6.2007 konsolideras som dotterbolag i Eckerös koncerbokslut. Birka Line fortsätter framöver att fungera som ett börsbolag listat på Helsingfors Börs och rapporterar självständigt såsom tidigare. Fullföljandet av anbudet förväntas inte omedelbart påverka Birka Lines och dess aktieägares ställning.

De aktieägare i Birka Line som godkänt anbudet har rätt att delta i den planerade nyemissionen i Eckerö som kommer att behandlas vid Eckerös bolagsstämma 14.6.2007.

 

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ

Styrelsen 

 

 

 

 

» Försäljning av fastigheten på Östra Esplanadgatan 7 (11 November 2008)

» Ekonomisk översikt 1.1 - 30.6.2008 (28 August 2008)

» Brage Jansson VD i Birka Line (29 May 2008)

» Föravtal om försäljning av Algots Varv är tecknat (16 April 2008)

» Bokslutskommuniké 2007 (20 March 2008)

» Pressmeddelande 18.01.2008 (18 January 2008)

» Anbudets slutliga resultat ( 7 December 2007)

» Preliminärt resultat av Eckerös offentliga köpeanbud på aktierna i Birka ( 3 December 2007)

» Rederiaktiebolaget Eckerö överstiger 90 % i Birka Line Abp (22 November 2007)

» Birka Lines styrelse rekommenderar att aktieägarna accepterar Eckerös offentliga köpeanbud (15 November 2007)

» M/S Roslagen är såld (14 November 2007)

» Nytt offentligt köpeanbud på de återstående aktierna ( 8 November 2007)

» David Lindström Eckerö Line Ab Oy:s nya VD (31 October 2007)

» Pressmeddelande 31.10.2007 (31 October 2007)

» Aktieemissionens preliminära resultat (24 October 2007)

» Emission ( 1 October 2007)

» Försäljning av M/S Roslagen (27 September 2007)

» Samarbetsförhandlingarna är slutförda (20 August 2007)

» VD Anders Lundhs anställning avslutas (18 July 2007)

» Algots Varv Ab kallar till samarbetsförhandlingar (10 July 2007)

» Anbudets slutliga resultat (28 May 2007)

» MS Roslagen avyttras (25 May 2007)

» Passagerarstatistik -06 ( 3 April 2007)