Pressmeddelanden

MS Roslagen avyttras

Friday 25 May 2007

Rederi Ab Eckerös sista ”Papenburgare” M/S Roslagen avyttras efter sommaren


Rederi Ab Eckerö har tecknat ett föravtal om att sälja M/S Roslagen. Enligt avtalet skall M/S Roslagen överlåtas till köparna i september 2007.

M/S Roslagen är den sista av de totalt tre Papenburgsystrar som varit i rederiets ägo under de senaste två decennierna. M/S Roslagen var den första Papenburgare som köptes (1988) och är nu den sista som säljes. Med införskaffandet av M/S Roslagen inleddes en ny period i rederiets historia och alla tre systerfartygen har haft en viktig roll i Rederiaktiebolaget Eckerös tillväxt över de senaste 20 åren, men M/S Roslagen har nu nått slutet av sin ekonomiska livslängd i våra farvatten.

M/S Roslagen kommer att trafikera i Eckerö Linjens trafik under hela sommarsäsongen 2007 parallellt med den nyrenoverade M/S Eckerö. Framtida trafiklösningar för sommartrafiken kommer att planeras under hösten.

 

Rederiaktiebolaget Eckerö
25.05.2007


Fleetmanager
Bo-Gustav Donning


 

» Försäljning av fastigheten på Östra Esplanadgatan 7 (11 November 2008)

» Ekonomisk översikt 1.1 - 30.6.2008 (28 August 2008)

» Brage Jansson VD i Birka Line (29 May 2008)

» Föravtal om försäljning av Algots Varv är tecknat (16 April 2008)

» Bokslutskommuniké 2007 (20 March 2008)

» Pressmeddelande 18.01.2008 (18 January 2008)

» Anbudets slutliga resultat ( 7 December 2007)

» Preliminärt resultat av Eckerös offentliga köpeanbud på aktierna i Birka ( 3 December 2007)

» Rederiaktiebolaget Eckerö överstiger 90 % i Birka Line Abp (22 November 2007)

» Birka Lines styrelse rekommenderar att aktieägarna accepterar Eckerös offentliga köpeanbud (15 November 2007)

» M/S Roslagen är såld (14 November 2007)

» Nytt offentligt köpeanbud på de återstående aktierna ( 8 November 2007)

» David Lindström Eckerö Line Ab Oy:s nya VD (31 October 2007)

» Pressmeddelande 31.10.2007 (31 October 2007)

» Aktieemissionens preliminära resultat (24 October 2007)

» Emission ( 1 October 2007)

» Försäljning av M/S Roslagen (27 September 2007)

» Samarbetsförhandlingarna är slutförda (20 August 2007)

» VD Anders Lundhs anställning avslutas (18 July 2007)

» Algots Varv Ab kallar till samarbetsförhandlingar (10 July 2007)

» Anbudets slutliga resultat (28 May 2007)

» MS Roslagen avyttras (25 May 2007)

» Passagerarstatistik -06 ( 3 April 2007)