Pressmeddelanden

Preliminärt resultat av Eckerös offentliga köpeanbud på aktierna i Birka

Monday 3 December 2007
Enligt det preliminära resultatet har Rederiaktiebolaget Eckerös offentliga köpeanbud vid utgången av anbudstiden den 30.11.2007 godkänts av aktieägare vilkas innehav tillsammans med de aktier som redan ägs av Eckerö representerar 96,1 procent av aktierna och 96,4 procent av rösterna i Birka Line.
  
  

Eftersom alla fullföljandevillkor för anbudet har uppfyllts, har Eckerö för avisikt att fullfölja anbudet. Anbudets slutliga reslutat fastställs och meddelas 07.12.2007. Betalningen för i anbudet överlåtna aktier sker uppskattningsvis den 13.12.2007. Aktieägare vars bankkonto är hos en annan bank än värdeandelskontot får dock anbudsvederlaget till sitt bankkonto senast två bankdagar senare, i enlighet med tidtabellen för betalningsrörelse banker emellan.

 

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ

Styrelsen 

    


» Försäljning av fastigheten på Östra Esplanadgatan 7 (11 November 2008)

» Ekonomisk översikt 1.1 - 30.6.2008 (28 August 2008)

» Brage Jansson VD i Birka Line (29 May 2008)

» Föravtal om försäljning av Algots Varv är tecknat (16 April 2008)

» Bokslutskommuniké 2007 (20 March 2008)

» Pressmeddelande 18.01.2008 (18 January 2008)

» Anbudets slutliga resultat ( 7 December 2007)

» Preliminärt resultat av Eckerös offentliga köpeanbud på aktierna i Birka ( 3 December 2007)

» Rederiaktiebolaget Eckerö överstiger 90 % i Birka Line Abp (22 November 2007)

» Birka Lines styrelse rekommenderar att aktieägarna accepterar Eckerös offentliga köpeanbud (15 November 2007)

» M/S Roslagen är såld (14 November 2007)

» Nytt offentligt köpeanbud på de återstående aktierna ( 8 November 2007)

» David Lindström Eckerö Line Ab Oy:s nya VD (31 October 2007)

» Pressmeddelande 31.10.2007 (31 October 2007)

» Aktieemissionens preliminära resultat (24 October 2007)

» Emission ( 1 October 2007)

» Försäljning av M/S Roslagen (27 September 2007)

» Samarbetsförhandlingarna är slutförda (20 August 2007)

» VD Anders Lundhs anställning avslutas (18 July 2007)

» Algots Varv Ab kallar till samarbetsförhandlingar (10 July 2007)

» Anbudets slutliga resultat (28 May 2007)

» MS Roslagen avyttras (25 May 2007)

» Passagerarstatistik -06 ( 3 April 2007)