Pressmeddelanden

Rederiaktiebolaget Eckerö överstiger 90 % i Birka Line Abp

Thursday 22 November 2007

Eckerö har idag 22.11.2007 fått bankens bekräftelse att på basen av situationen 21.11.2007 kommer minst cirka 90,4 % av aktierna och 89,8 % av rösterna i Birka Line att ägas av Eckerö som en följd av det pågående offentliga köpeanbudet.

Ett överstigande av 90% gränsen både beträffande andel aktier och röster ger Eckerö rätt att senare lösa in resten av aktierna i Birka Line. Anbudstiden går ut på fredag nästa vecka dvs. 30.11.2007. Aktieägarna i Birka Line har möjlighet att godkänna anbudet fram till denna tidpunkt. Betalning för i anbudet överlåtna aktier sker uppskattningsvis den 13.12.2007.

Eckerös anbud är 17,00 euro kontant per A-aktie och 16.00 euro kontant per B-aktie, vilket är samma pris som vid köpeanbudet på våren och i alla de därpå följande aktieköpen som Eckerö gjort. De flesta banker och förmögenhetsförvaltare har skickat ut anvisningar och blanketter för godkännande av Eckerös anbud till de kunder som är Birka Lines aktieägare. Man kan också hämta blanketter på Ålandsbankens kontor eller på Ålandsbankens hemsida http://www.alandsbanken.fi/.

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ

Styrelsen

TILLÄGGSUPPGIFTER:

Björn Blomqvist, verställande direktör, Rederiaktiebolaget Eckerö,

tel. +358 (0) 18 28 000» Försäljning av fastigheten på Östra Esplanadgatan 7 (11 November 2008)

» Ekonomisk översikt 1.1 - 30.6.2008 (28 August 2008)

» Brage Jansson VD i Birka Line (29 May 2008)

» Föravtal om försäljning av Algots Varv är tecknat (16 April 2008)

» Bokslutskommuniké 2007 (20 March 2008)

» Pressmeddelande 18.01.2008 (18 January 2008)

» Anbudets slutliga resultat ( 7 December 2007)

» Preliminärt resultat av Eckerös offentliga köpeanbud på aktierna i Birka ( 3 December 2007)

» Rederiaktiebolaget Eckerö överstiger 90 % i Birka Line Abp (22 November 2007)

» Birka Lines styrelse rekommenderar att aktieägarna accepterar Eckerös offentliga köpeanbud (15 November 2007)

» M/S Roslagen är såld (14 November 2007)

» Nytt offentligt köpeanbud på de återstående aktierna ( 8 November 2007)

» David Lindström Eckerö Line Ab Oy:s nya VD (31 October 2007)

» Pressmeddelande 31.10.2007 (31 October 2007)

» Aktieemissionens preliminära resultat (24 October 2007)

» Emission ( 1 October 2007)

» Försäljning av M/S Roslagen (27 September 2007)

» Samarbetsförhandlingarna är slutförda (20 August 2007)

» VD Anders Lundhs anställning avslutas (18 July 2007)

» Algots Varv Ab kallar till samarbetsförhandlingar (10 July 2007)

» Anbudets slutliga resultat (28 May 2007)

» MS Roslagen avyttras (25 May 2007)

» Passagerarstatistik -06 ( 3 April 2007)