Pressmeddelanden

Passagerarstatistik -06

Tuesday 3 April 2007
Under 2006 uppnåddes nya passagerarrekord i såväl Eckerö Linjens trafik över Ålands hav
som Eckerö Lines trafik över Finska viken. Under år 2006 transporterades totalt 1 911 951
(+7 %) passagerare, och 252 288 (+6 %) bilar på koncernens båda linjer. I Eckerö Lines
trafik steg antalet transporterade fraktenheter dessutom med 28 %.

Eckerö Linjen, som trafikerar snabbrutten över Ålands hav mellan Eckerö på Åland och
Grisslehamn i Sverige, har under 2006 noterat nya rekord i passagerarantal och antal
transporterade bilar. Även antalet fraktenheter har ökat med 6,3 %. Antalet passagerare ökade
med 11 % till 990 330 och antalet bilar steg till 169 707, en ökning med 4,5 % jämfört med år
2005.

Eckerö Line, som trafikerar mellan de båda EU-huvudstäderna Helsingfors och Tallinn, har
under 2006 ökat antalet passagerare med 3 % till 921 621. Antalet transporterade bilar steg
med 10 % till 82 581. På fraktsidan har Eckerö Line fortsatt att växa och antalet
transporterade fraktenheter steg med 28 % under år 2006.

Eckerökoncernens bokslutsår löper från februari till och med januari och det är alltså knappt
två veckor kvar av detta bokslutsår. Bokslutet förväntas uppvisa en klar resultatförbättring för
koncernens helägda verksamheter för 2006, säger Björn Blomqvist, VD för koncernens
moderbolag Rederiaktiebolaget Eckerö.

Mariehamn den 18 januari 2007

Björn Blomqvist
VD
Rederiaktiebolaget Eckerö» Försäljning av fastigheten på Östra Esplanadgatan 7 (11 November 2008)

» Ekonomisk översikt 1.1 - 30.6.2008 (28 August 2008)

» Brage Jansson VD i Birka Line (29 May 2008)

» Föravtal om försäljning av Algots Varv är tecknat (16 April 2008)

» Bokslutskommuniké 2007 (20 March 2008)

» Pressmeddelande 18.01.2008 (18 January 2008)

» Anbudets slutliga resultat ( 7 December 2007)

» Preliminärt resultat av Eckerös offentliga köpeanbud på aktierna i Birka ( 3 December 2007)

» Rederiaktiebolaget Eckerö överstiger 90 % i Birka Line Abp (22 November 2007)

» Birka Lines styrelse rekommenderar att aktieägarna accepterar Eckerös offentliga köpeanbud (15 November 2007)

» M/S Roslagen är såld (14 November 2007)

» Nytt offentligt köpeanbud på de återstående aktierna ( 8 November 2007)

» David Lindström Eckerö Line Ab Oy:s nya VD (31 October 2007)

» Pressmeddelande 31.10.2007 (31 October 2007)

» Aktieemissionens preliminära resultat (24 October 2007)

» Emission ( 1 October 2007)

» Försäljning av M/S Roslagen (27 September 2007)

» Samarbetsförhandlingarna är slutförda (20 August 2007)

» VD Anders Lundhs anställning avslutas (18 July 2007)

» Algots Varv Ab kallar till samarbetsförhandlingar (10 July 2007)

» Anbudets slutliga resultat (28 May 2007)

» MS Roslagen avyttras (25 May 2007)

» Passagerarstatistik -06 ( 3 April 2007)