Pressmeddelanden

Birka Lines styrelse rekommenderar att aktieägarna accepterar Eckerös offentliga köpeanbud

Thursday 15 November 2007

Birka Lines styrelse rekommenderar att aktieägarna accepterar Eckerös offentliga köpeanbud

 

Rederiaktiebolaget Eckerö inledde 09.11.2007 sitt nya offentliga köpeanbud på samtliga återstående aktier i Birka Line Abp. Eckerös anbud är 17,00 euro kontant per A-aktie och 16,00 euro kontant per B-aktie, vilket är samma pris som vid första köpeanbudet på våren och alla i de därpå följande aktieköpen som Eckerö gjort. Birka Lines styrelse har i  dag givit sitt utlåtande med anledning av det nya köpeanbudet. Styrelsen i Birka Line har i utlåtandet utvärderat köpeanbudet och dess villkor på basis av Eckerös anbudshandling som dateras 08.11.2007. Styrelsen rekommenderar att aktieägarna i Birka Line accepterar köpeanbudet.

I enlighet med bestämmelserna kompletterar Eckerö anbudshandlingen daterad 08.11.2007 med Birka Lines styrelses utlåtande som kommer att bifogas anbudshandlingen som bilaga D.

Eckerö har också fortsatt att förvärva aktier i Birka Line på OMX Nordic Exchange Helsinki (Helsingfors Börs) och innehar nu cirka 86 procent av aktierna och cirka 85 procent av rösterna i Birka Line. Därtill kommer de aktier som hittills kommit in i köpeanbudet.

De flesta banker och förmögenhetsförvaltare har skickat ut anvisningar och blanketter för godkännande av Eckerös köpeanbud till de kunder som är Birka Lines aktieägare. Man kan också hämta blanketter på alla Ålandsbankens kontor eller på Ålandsbankens hemsida http://www.alandsbanken.fi/.

 

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ

Styrelsen  
        
        


» Försäljning av fastigheten på Östra Esplanadgatan 7 (11 November 2008)

» Ekonomisk översikt 1.1 - 30.6.2008 (28 August 2008)

» Brage Jansson VD i Birka Line (29 May 2008)

» Föravtal om försäljning av Algots Varv är tecknat (16 April 2008)

» Bokslutskommuniké 2007 (20 March 2008)

» Pressmeddelande 18.01.2008 (18 January 2008)

» Anbudets slutliga resultat ( 7 December 2007)

» Preliminärt resultat av Eckerös offentliga köpeanbud på aktierna i Birka ( 3 December 2007)

» Rederiaktiebolaget Eckerö överstiger 90 % i Birka Line Abp (22 November 2007)

» Birka Lines styrelse rekommenderar att aktieägarna accepterar Eckerös offentliga köpeanbud (15 November 2007)

» M/S Roslagen är såld (14 November 2007)

» Nytt offentligt köpeanbud på de återstående aktierna ( 8 November 2007)

» David Lindström Eckerö Line Ab Oy:s nya VD (31 October 2007)

» Pressmeddelande 31.10.2007 (31 October 2007)

» Aktieemissionens preliminära resultat (24 October 2007)

» Emission ( 1 October 2007)

» Försäljning av M/S Roslagen (27 September 2007)

» Samarbetsförhandlingarna är slutförda (20 August 2007)

» VD Anders Lundhs anställning avslutas (18 July 2007)

» Algots Varv Ab kallar till samarbetsförhandlingar (10 July 2007)

» Anbudets slutliga resultat (28 May 2007)

» MS Roslagen avyttras (25 May 2007)

» Passagerarstatistik -06 ( 3 April 2007)