Pressmeddelanden

Nytt offentligt köpeanbud på de återstående aktierna

Thursday 8 November 2007

Rederiaktiebolaget Eckerös pressmeddelande 08.11.2007

Rederiaktiebolaget Eckerö ökar sitt innehav i Birka Line Abp till ca 86% av aktierna och cirka 84 % av rösterna och inleder 09.11.2007 ett nytt offentligt anbud på de återstående aktierna.

Rederiaktiebolaget Eckerö inleder 9.11.2007 sitt nya offentliga köpeanbud på samtliga återstående aktier i Birka Line Abp. Anbudet ökar likviditeten av Birka Lines aktier samt erbjuder alla aktieägare i Birka Line en möjlighet att avyttra sin aktier till samma pris som vissa stora aktieägare, investerare och institutioner redan har gjort.

Pressmeddelandet i sin helhet finns att hämta här!

Anbudshandlingen 

 » Försäljning av fastigheten på Östra Esplanadgatan 7 (11 November 2008)

» Ekonomisk översikt 1.1 - 30.6.2008 (28 August 2008)

» Brage Jansson VD i Birka Line (29 May 2008)

» Föravtal om försäljning av Algots Varv är tecknat (16 April 2008)

» Bokslutskommuniké 2007 (20 March 2008)

» Pressmeddelande 18.01.2008 (18 January 2008)

» Anbudets slutliga resultat ( 7 December 2007)

» Preliminärt resultat av Eckerös offentliga köpeanbud på aktierna i Birka ( 3 December 2007)

» Rederiaktiebolaget Eckerö överstiger 90 % i Birka Line Abp (22 November 2007)

» Birka Lines styrelse rekommenderar att aktieägarna accepterar Eckerös offentliga köpeanbud (15 November 2007)

» M/S Roslagen är såld (14 November 2007)

» Nytt offentligt köpeanbud på de återstående aktierna ( 8 November 2007)

» David Lindström Eckerö Line Ab Oy:s nya VD (31 October 2007)

» Pressmeddelande 31.10.2007 (31 October 2007)

» Aktieemissionens preliminära resultat (24 October 2007)

» Emission ( 1 October 2007)

» Försäljning av M/S Roslagen (27 September 2007)

» Samarbetsförhandlingarna är slutförda (20 August 2007)

» VD Anders Lundhs anställning avslutas (18 July 2007)

» Algots Varv Ab kallar till samarbetsförhandlingar (10 July 2007)

» Anbudets slutliga resultat (28 May 2007)

» MS Roslagen avyttras (25 May 2007)

» Passagerarstatistik -06 ( 3 April 2007)