Pressmeddelanden

Aktieemissionens preliminära resultat

Wednesday 24 October 2007
17,2 miljoner euro nytt eget kapital till Rederiaktiebolaget Eckerö

Emissionen övertecknades.
Rederiaktiebolaget Eckerö verkställde en aktieemission 3-23.10.2007. I emissionen erbjöds till teckningspriset 42 euro 200 000 ny aktier till aktieägare i Eckerö samt 200 000 nya aktier till de aktieägare i Birka Line Abp som sålt sina aktier till Eckerö under våren 2007.

I Emissionen som helhet tecknades cirka 408 000 aktier varav cirka 222 000 aktier av aktieägare i Eckerö och cirka 186 000 aktier av de tidigare aktieägarna i Birka Line Abp.

Det slutliga resultatet fastställs och meddelas senare.

Till placerare som deltagit i Emissionen skickas en bekräftelse på godkända teckningar uppskattningsvis 30.10.2007.

EVENTUELLT KÖPEANBUD FÖR AKTIERNA I BIRKA LINE ABP

Den genomförda emissionen förstärker Eckerös kapitalbas. Eckerö fortsätter att utreda förutsättningarna och villkoren för ett eventuellt offentligt köpeanbud för alla aktier i Birka Line Abp.

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ

Styrelsen 

» Försäljning av fastigheten på Östra Esplanadgatan 7 (11 November 2008)

» Ekonomisk översikt 1.1 - 30.6.2008 (28 August 2008)

» Brage Jansson VD i Birka Line (29 May 2008)

» Föravtal om försäljning av Algots Varv är tecknat (16 April 2008)

» Bokslutskommuniké 2007 (20 March 2008)

» Pressmeddelande 18.01.2008 (18 January 2008)

» Anbudets slutliga resultat ( 7 December 2007)

» Preliminärt resultat av Eckerös offentliga köpeanbud på aktierna i Birka ( 3 December 2007)

» Rederiaktiebolaget Eckerö överstiger 90 % i Birka Line Abp (22 November 2007)

» Birka Lines styrelse rekommenderar att aktieägarna accepterar Eckerös offentliga köpeanbud (15 November 2007)

» M/S Roslagen är såld (14 November 2007)

» Nytt offentligt köpeanbud på de återstående aktierna ( 8 November 2007)

» David Lindström Eckerö Line Ab Oy:s nya VD (31 October 2007)

» Pressmeddelande 31.10.2007 (31 October 2007)

» Aktieemissionens preliminära resultat (24 October 2007)

» Emission ( 1 October 2007)

» Försäljning av M/S Roslagen (27 September 2007)

» Samarbetsförhandlingarna är slutförda (20 August 2007)

» VD Anders Lundhs anställning avslutas (18 July 2007)

» Algots Varv Ab kallar till samarbetsförhandlingar (10 July 2007)

» Anbudets slutliga resultat (28 May 2007)

» MS Roslagen avyttras (25 May 2007)

» Passagerarstatistik -06 ( 3 April 2007)