Pressmeddelanden

Samarbetsförhandlingarna är slutförda

Monday 20 August 2007

Samarbetsförhandlingarna inom Algots Varv Ab är slutförda.

Resultatet av förhandlingarna är att versamheten läggs ner och samtliga 17 anställda sägs upp.

Förhandlingsparterna är enliga om att man inte lyckats hitta någon ekonomisk möjlig väg att fortsätta med verksamheten. Arbetsmarknaden är dock god för arbetssökande inom denna bransch, vilket gör att förhandlingsparterna hyser starka förhoppningar om att den uppsagda personalen skall ha bra möjligheter att hitta nya arbeten.

Ett led i samarbetsförhandlingarna har varit att vidta sysselsättningsfrämjande åtgärder. Redan denna vecka har arbetsförmedlingen inbjudit 8-9 företag som informerar de anställda inom Algots Varv om sitt personalbehov.

 

Algots Varv Ab

 

Bo-Erik Westberg                     Anne-Christine Silander

Personalrepresentant        Arbetsgivarrepresentant

 

Bengt Eriksson

Personalrepresentant

 

Stefan Odhner

Personalrepresentant

 

Henrik Hellström

Personalrepresentant   » Försäljning av fastigheten på Östra Esplanadgatan 7 (11 November 2008)

» Ekonomisk översikt 1.1 - 30.6.2008 (28 August 2008)

» Brage Jansson VD i Birka Line (29 May 2008)

» Föravtal om försäljning av Algots Varv är tecknat (16 April 2008)

» Bokslutskommuniké 2007 (20 March 2008)

» Pressmeddelande 18.01.2008 (18 January 2008)

» Anbudets slutliga resultat ( 7 December 2007)

» Preliminärt resultat av Eckerös offentliga köpeanbud på aktierna i Birka ( 3 December 2007)

» Rederiaktiebolaget Eckerö överstiger 90 % i Birka Line Abp (22 November 2007)

» Birka Lines styrelse rekommenderar att aktieägarna accepterar Eckerös offentliga köpeanbud (15 November 2007)

» M/S Roslagen är såld (14 November 2007)

» Nytt offentligt köpeanbud på de återstående aktierna ( 8 November 2007)

» David Lindström Eckerö Line Ab Oy:s nya VD (31 October 2007)

» Pressmeddelande 31.10.2007 (31 October 2007)

» Aktieemissionens preliminära resultat (24 October 2007)

» Emission ( 1 October 2007)

» Försäljning av M/S Roslagen (27 September 2007)

» Samarbetsförhandlingarna är slutförda (20 August 2007)

» VD Anders Lundhs anställning avslutas (18 July 2007)

» Algots Varv Ab kallar till samarbetsförhandlingar (10 July 2007)

» Anbudets slutliga resultat (28 May 2007)

» MS Roslagen avyttras (25 May 2007)

» Passagerarstatistik -06 ( 3 April 2007)