Försäljning av fastigheten på Östra Esplanadgatan 7 - 30.11.1999
Birka Line Abp, ett bolag i Eckerökoncernen, har idag sålt fastigheten på Östra Esplanadgatan 7 till Gard Ab, som företräds av Jhonny Husell. Köpeskillingen är 2 450 000€ och överlåtelse av fastigheten beräknas ske under första kvartalet 2009.

 

Rederiaktiebolaget Eckerö

Björn Blomqvist

VD

 

Tilläggsuppgifter ger Björn Blomqvist på telefon 28 301