Ekonomisk översikt 1.1 - 30.6.2008 - 30.11.1999


Rederiaktiebolaget Eckerös ekonomiska översikt för perioden 1.1 - 30.6.2008 finns att hämta här!

Mariehamn den 28 augusti 2008

Styrelsen