Brage Jansson VD i Birka Line - 30.11.1999
Från och med idag fungerar Brage Jansson som VD för Birka Line Abp med ansvar för kryssningsverksamheten med M/S Birka Paradise.

Som VD för Birka Cargo Ltd, och därmed ansvarig för bolagets lastverksamhet, fungerar Stefan Axberg.

Birka Line har avnoterats från Helsingforsbörsen, OMX Helsinki, igår den 28 maj 2008. Från och med idag har Birka Line och Birka Cargo koncerninterna styrelser inom Rederiaktiebolaget Eckerö. VD Björn Blomqvist är styrelseordförande i båda bolagen.

Mariehamn den 29 maj 2008

Rederiaktiebolaget Eckerö

Styrelsen