Föravtal om försäljning av Algots Varv är tecknat - 30.11.1999
Rederiaktiebolaget Eckerö har tecknat föravtal om försäljning av Algots Varv Ab till Eklunds Fastigheter Ab.

Enligt föravtalet kommer Eklunds Fastigheter Ab att överta Algots Varv Ab i månadsskiftet maj-juni 2008.

Mariehamn den 16 april 2008

Björn Blomqvist

VD