Pressmeddelande 18.01.2008 - 30.11.1999


Eckerö Linjen kallar till samarbetsförhandlingar med sjöfackförbundenEckerö Linjen har idag informerat de finländska sjöfackförbunden om

bolagets strävan att driva verksamhet ombord på M/S Eckerö mellan

Eckerö och Grisslehamn under svensk flagga. Med svensk flagga

säkras möjligheten att sälja snus ombord och därmed tryggas fortsatt

verksamhet. Med anledning härav har bolaget kallat till

samarbetsförhandlingar.


M/S Eckerö sysselsätter idag 113 sjömän som kommer att erbjudas

anställning under svensk flagga.


Rederiaktiebolaget Eckerö


Björn Blomqvist

VD